Управление на автопарк и спедиция

Програмен продукт DataTransLog има за задача да помогне на компаниите от сферата на транспорта и спедицията да оптимизират бизнес процесите и да увеличат приходите си посредством по-ефективно управление на персонала, превозните средства, поръчките и финансовите отношения с товародатели и превозвачи.

Ако досега информацията за клиенти, превозни средства и служители сте управлявали в безброй списъци или файлове на Excel, със системата за управление на транспорта можете да обедините цялата информация в една централна система.

Създайте и администрирайте всички ваши товарни документи и фактури в системата за управление на транспорта и спедицията DataTransLog.

 

Предимства на програмата

Забелижими икономии на разходи и време чрез оптимизиране и ускоряване на процесите по въвеждане на заявки за спедиция, фактури,плащания и проследяване  статуса на транспортната заявка до пълно изчистване на очакваните приходи и разходи по всички заявки.

Подобряване управлението на автомобилния парк и повишен текущ контрол върху оперативните дейности.

Многофирмено управление

Неограничен брой потребители

Неограничен брой  превозни средства

Интуитивен и персонализиран потребителски интерфейс.

Безпроблемна връзка с всички системи.

СОФТУЕР ЗА ТРАНСПОРТНИ ФИРМИ

Персонален подход при внедряване

След задълбочено проучване на дейността ви, нашият екип на базата на 10 години опит в бизнеса, съчетан с най-добрите практики, натрупани от нашите клиенти в спедиторската и транспортната индустрия ще ви предложи най-подходящото решение за покриване на бизнес процесите във вашата фирма.

Част от нашите клиенти

  Управление на автопарк и спедиция. Софтуер за транспортни фирми.

  АДРЕС

  гр. София, 1784 ж.к. Младост 1, бл. 58, вх 1, ап.9

  ТЕЛЕФОН

  0888 207089

  EMAIL

  mapost@abv.bg