Транспорт

Транспортни средства

Въвеждане на пълна информация за превозните средства. Поддържане на актуална информация за застраховки и технически проверки. Сигнално-справочна дейност за изтичащи срокове. Въвеждане на сканирани копия на всички документи за превозните средства и полици.

Водачи

Поддържане на пълно досие на водача. Проверки за изтичащи срокове на документи във всеки модул на системата. Отчет на водачите, управление и контрол на дадени парични аванси, отчитане на всички разходи по маршрута – гориво, такси, ремонти и др. Глоби и поощрения на водачите. Изчисляване на командировъчни.

Курсове

Системата позволява обработка на цялата необходима информация за контрол на транспорта – дата и час на товарене и разтоварване, дестинация, тип товар, обемни и теглови характеристики на товара, на палетите. Следене на реалните дати на товарене и разтоварване и предадените CMR.

Командировъчни заповеди

Отчитане, контрол и анализ на разходите по транспортни средства, курсове, релации, по време, по водачи, по товародатели. Отчитане и контрол на начални, крайни километри, пунктове, изминати километри с товар и без товар, тегло на товара и др. Отчитане и контрол на изразходеното гориво- начално, крайно количества, заредено гориво и разходи на гориво. Сравнение на отчетеното от водача гориво и зареденото с карти гориво.

Автоматично зареждане на всички разходи

Автоматично зареждане на всички разходи, които се плащат с DKV, Shell, AS24 и всяка друга система, която предлага EXPORT на данните.

Щети

Въвеждане и следене статуса на щетите и тяхното изплащане. Справки за броя щети по превозни средства и водачи.

Ремонти

Планиране на обслужвания и ремонти по превозни средства. Въвеждане на извършени ремонти от външни сервизи и собствен сервиз. Справки по превозни средства и вид ремонти.

Склад

Въвеждане на резервни части, масла и консумативи в склад. Изписване на резервни части, масла и консумативи по превозни средства. Справки за наличности и движение на стоките в склада.

  Управление на автопарк и спедиция. Софтуер за транспортни фирми.

  АДРЕС

  гр. София, 1784 ж.к. Младост 1, бл. 58, вх 1, ап.9

  ТЕЛЕФОН

  0888 207089

  EMAIL

  mapost@abv.bg